ترانه ی غربی

متن انگلیسی ، ترجمه و دانلود ترانه های غربی

year without rain

 
 
میتونی حسم کنی؟
Can you feel
me
وقتی به تو فکر می کنم؟When I think about you
 با هر نفسی که می کشمWith every breath I take
هر دقیقهEvery minute
مهم نیست که چیکار می کنمNo matter what I do
 دنیای من یه دنیای خالیهMy world is an empty place

مثل اینکه من برای هزاران روز Like I've been wondering the desert 
 در حیرت یک بیابان بودمFor a thousand days  ohhoh
 نمی دونم که آیا این یه خیاله یا نهDon't know if it's a mirage
اما همیشه چهره تو رو میدیدم عزیزمBut I always see your face, baby 

 دلم خیلی برات تنگ شدهI'm missing you so much
دست خودم نیست، عاشق شده مCan't help it, I'm in love (love)
 یه روز بدون تو مثل یه سال بدون بارونه A day without you is like a year without rain
به حضور تو در کنارم نیاز دارمI need you by my side (side)
 نمی دونم چطور می خوام زنده بمونم Don't know how I'll survive

یه روز بدون تو مثل یه سال بدون بارونهA day without you is like a year without rain
Ohhohoh, Woooaaahh woaahh

ستاره ها درحال سوختن هستندThe stars are burning
صداتو توی ذهنم میشنومI hear your voice in my mind ( it's in my mind)
نمی تونی بشنوی که صدات می کنم؟Can't you hear me calling
 قلبم سرشار از اشتیاقه My heart is yearning
مثل اقیانوسی که دائما خشک و تشنه ستLike the ocean that's running dry
دارم سقوط می کنم ،منو بگیرCatch me I'm falling

[ From : http://www.tarane-ye-gharbi.blogfa.com/]

 مثل اینه که زمین داره زیر پاهام فرو میریزهIt's like the ground is crumbling underneath my feet
نمی خوای نجاتم بدی؟Won't you save me

 حتما بارون میادThere's gonna be a monsoon
وقتی تو به من برگردیWhen you get back to me
 عزیزمOhhhh baby

 دلم خیلی برات تنگ شدهI'm missing you so much
دست خودم نیست، عاشق شده مCan't help it, I'm in love 
 یه روز بدون تو مثل یه سال بدون بارونه A day without you is like a year without rain
به حضور تو در کنارم نیاز دارمI need you by my side
 نمی دونم چطور می خوام زنده بمونم Don't know how I'll survive
یه روز بدون تو مثل یه سال بدون بارونهA day without you is like a year without rain
Ohhohoh, Woooaaahh woaahh

 پس بذار این خشکسالی تموم بشهSo let this drought come to an end
و ممکنه این بیابون دوباره گل کنهAnd may this desert flower again
 و من به حضور تو اینجا نیاز دارمAnd I need you here
 نمی تونم توضیح بدمI can't explain
 اما یه روز بدون تو But a day without you
مثل یه سال بدون بارونهIs like a year without rain
Ohhohoh

[ From : http://www.tarane-ye-gharbi.blogfa.com/]

 دلم خیلی برات تنگ شدهI'm missing you so much
دست خودم نیست، عاشق شده مCan't help it, I'm in love 
 یه روز بدون تو مثل یه سال بدون بارونه A day without you is like a year without rain
به حضور تو در کنارم نیاز دارمI need you by my side (side)
 نمی دونم چطور می خوام زنده بمونم Don't know how I'll survive
یه روز بدون تو مثل یه سال بدون بارونهA day without you is like a year without rain
Ohhohoh, Woooaaahh woaahh


دانلود آهنگ
+ نوشته شده در  ۸۹/۱۱/۱۸ساعت 23:46  توسط ترانه  | 

I'm not sorry

 
Forgive me for the things
That I never said to you
Forgive me for not knowing
The right words to say, to prove

That I will always be

Devoted to you and me
And if you can't feel that in my love
Then I'm sorry for not giving you enough

But I'm not sorry for my love

I'm not sorry for my touch
The way I made your hands
Tremble and my heart rush

I would do it all again

Wouldn't take back a thing, no
'Cause with you I've lived
A thousand lifes in one

And I could never be

I could never be
Sorry for love

Well, maybe there've been times

That I let you down
Looking back on all those moments
I know that I should have found

The best of me for you

And now I will promise to
And if you don't see that in my eyes
Then I'll be
Sorry for the rest of my life

But I'm not sorry for my love

I'm not sorry for my touch
The way I made your hands
Tremble and my heart rush

I would do it all again

Wouldn't take back a thing, no
Cause with you I've lived
A thousand lifes in one

But I could never be

I could never be
Sorry for love

And we all make mistakes

No matter how hard we try
But hearts can only break
When sorry comes all around

OOh, when sorry comes around


I'm not sorry...

For my love
For my touch

I would do it all again

I wouldn't take back a thing

Because with you I've lived

A thousand lives into one
But I could never be
I could never be
I could never be
I could never be

Sorry for love

مرا ببخش بخاطر چیزهایی که

که هیچوقت به تو نگفتم

مرا ببخش که صحیح ترین واژه ها را نمی دانستم
تا ثابت کنم 


که من همیشه
وقف  تو وخودم بودم
 و اگر تو نمی توانی در عشق من این را من حس کنی
من متاسفم که به اندازه کافی تلاش نکردم

اما من بخاطر عشقم به تو متاسف نیستم
بخاطر لمس کردنت  متاسف نیستم
کاری که باعث می شد دستان تو
بلرزد و قلب من به هیجان بیاید

[ From : http://www.tarane-ye-gharbi.blogfa.com/]

و من دوباره این کار را خواهم کرد
هیچ چیز را به عقب نخواهم برد
زیرا با تو من
هزاران نوع زندگی کردن را در یک زندگی تجربه کرده ام

و من هر گز نمی توانم
هرگز نمی توانم
بخاطر عشقم متاسف باشم

خوب،ممکن است دفعاتی اتفاق افتاده باشد
که من نا امیدت کرده باشم
وقتی که به عقب  بر می گردم و به همه ی آن لحظات نگاه می کنم
میبینم باید می فهمیدم که

[ From : http://www.tarane-ye-gharbi.blogfa.com/]

عشق یعنی برای تو بودن
و حالا من به تو قول می دهم
و اگر در چشمانم این را نمی بینی
من برای باقی زندگی ام
متاسف خواهم شد

اما من بخاطر عشقم به تو متاسف نیستم
بخاطر لمس کردنت  متاسف نیستم
کاری که باعث می شد دستان تو
بلرزد و قلب من به هیجان بیاید

و من دوباره این کار را خواهم کرد
هیچ چیز را به عقب نخواهم برد
زیرا با تو من
هزاران نوع زندگی کردن را در یک زندگی تجربه کرده ام

و من هر گز نمی توانم
هرگز نمی توانم
بخاطر عشقم متاسف باشم

همه ی ما اشتباه می کنیم
مهم نیست که که چقدر سعی کرده باشیم که اشتباه نکنیم
اما قلب ها نمی توانند بشکنند
اگر تاسف وجود داشته باشد!!!

اگر تاسف وجود داشته باشد

من متاسف نیستم
بخاطر عشقم به تو
بخاطر لمس کردنت

و من دوباره این کار را خواهم کرد
هیچ چیز را به عقب نخواهم برد

زیرا با تو من
هزاران نوع زندگی کردن را در یک زندگی تجربه کرده ام
من هر گز نمی توانم
هرگز نمی توانم
هرگز نمی توانم

بخاطر عشقم متاسف باشم

دانلود آهنگ

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۱/۱۸ساعت 23:27  توسط ترانه  | 

Unbelievable

 

Craig David

 Unbelievable

Always said I would know where to find love, همیشه می گفتم دوست دارم بدانم عشق را کجا می توان پیدا کرد
Always thought I'd be ready and strong enough, همیشه فکر می کردم آماده و به اندازه ی کافی قوی هستم
But some times I just felt I could give up. اما بعضی اوقات احساس می کردم که می توانم تسلیم شوم
But you came and you changed my whole world now, اما تو آمدی و حالا همه ی دنیایم را تغییر دادی
I'm somewhere I've never been before. من در جایی هستم که هرگز در آن نبوده ام
Now I see, what love means. حالا من می فهمم که معنای عشق چیست

It's so unbelievable,  این بسیار باور نکردنیست
And I don't want to let it go, , و من نمی خواهم که آن را از دست بدهم
Something so beautiful, چیزی را که این چنین زیباست
Flowing down like a waterfall. جاری شدن مانند یک آبشار را
I feel like you've always been, من احساس می کنم که تو همیشه
Forever a part of me. یک قسمت از خود من بودی
And it's so unbelievable to finally be in love, و این واقعا باور نکردنیست که در نهایت عاشق شوی
Somewhere I'd never thought I'd be.جایی که هرگز فکر نمی کردم روزی آنجا باشم

In my heart, in my head, it's so clear now, در قلبم ، در دستانم ،  حالا بسیار واضح است
Hold my hand you've got nothing to fear now, دستم را بگیر ،  حالا چیزی وجود ندارد که از آن بترسی
I was lost and you've rescued me some how-. من شکست خورده بودم و تو مرا نجات دادی
I'm alive, I'm in love you complete me, من زنده ام ، عاشقم و تو مرا کامل می کنی
And I've never been here before.  ومن پیش از این هرگز اینجا نبودم
Now I see, what love means. حالا من می فهمم که معنای عشق چیست

It's so unbelievable,  این بسیار باورنکردنیست
And I don't want to let it go, , و من نمی خواهم که آن را از دست بدهم
Something so beautiful, چیزی را که این چنین زیباست
Flowing down like a waterfall. جاری شدن مانند یک آبشار را
I feel like you've always been, من احساس می کنم که تو همیشه
Forever a part of me. یک قسمت از خود من بودی
And it's so unbelievable to finally be in love, و این واقعا باور نکردنیست که در نهایت عاشق شوی
Somewhere I'd never thought I'd be.جایی که هرگز فکر نمی کردم روزی آنجا باشم

When I think of what I have, and this chance I nearly lost, وقتی فکر می کنم که چه داشتم و این احتمال که نزدیک بود از بین بروم 
I cant help but break down, and cry. با ناله کمک می خواستم ، شکست خورده بودم و می گریستم
Ohh yeah, break down and cryآه بله ،شکست خورده بودم و می گریستم
Now I see, what love means
حالا من می فهمم که معنای عشق چیست

دانلود این آهنگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۴/۱۰ساعت 18:15  توسط ترانه  | 

Do you believe in love

Craig David

Do you believe in love

 Just one day فقط یک روز
If I could hold you in my arms   اگر می توانستم تورا در آغوش بگیرم
Close to my heart where you belong
و تو را به قلبم (جایی که به آن تعلق داری) نزدیک کنم

Love of my life you really are توکه حقیقتا عشق زندگی من هستی
Still be showering you with kisses like snow in winter
تورا مانند برف در زمستان با بوسه خیس می کردم

Remember back in the day we were like best of friends بیاد بیاور روزهایی را که مانند بهترین دوستان بودیم
But we were falling in love we never could pretend اما داشتیم عاشق می شدیم و نمی توانستیم تظاهر کنیم که نیستیم
Night after night we used to talk about me and you شبهای متوالی درباره ی خودمان حرف می زدیم
The things we do together forever? کارهایی که ما همیشه با هم انجام می دهیم
CRAIG DAVID LYRICS on www.tarane-ye-gharbi.blogfa.com
Do you believe in love? آیا به عشق اعتقاد داری؟
And the promise that it brings  و پیمانی که به همراه دارد؟
That you'll never grow apart که پیمان می بندید هرگز از هم جدا نخواهید شد
Well that's what she said to me  آن پیمان، چیزی بود که او به من گفت
Why did you have to go? چرا مجبور بودی بروی؟
We were inseparable ما که جدا ناشدنی بودیم
You and me will always be together for eternity تو و من همیشه و تا ابد با هم خواهیم بود

Just one day فقط یک روز
If I could touch your face again  اگر بتوانم دوباره صورتت را لمس کنم
Words can't describe how I'm feeling همه ی جهان نمی تواند احساسی را که من دارم توصیف کند
If I could turn back the hands of time اگر من بتوانم عقربه های زمان را بر گردانم
I'd still be holding on wishes that you left behind  در آرزوهایی که تو آنها را جا گذاشتی خواهم ماند
Remember moments when there was nothing better than لحظه هایی را به یاد بیاور که بهتر از آنها وجود ندارد
A stroll in the park walking hand in hand دست در دست هم در پارک قدم زدن
I'll never forget the times we talked about me and you هرگز لحظه هایی را که ما درباره ی خودمان حرف می زدیم فراموش نخواهم کرد
The things we do together forever
کارهایی که ما همیشه با هم انجام می دهیم

CRAIG DAVID LYRICS on www.tarane-ye-gharbi.blogfa.com
Do you believe in love? آیا به عشق اعتقاد داری؟
And the promise that it brings و پیمانی که به همراه دارد؟
That you'll never grow apart که پیمان می بندید هرگز از هم جدا نخواهید شد
Well that's what she said to me آن پیمان، چیزی بود که او به من گفت
Why did you have to go? چرا مجبور بودی بروی؟
We were inseparable  ما که جدا ناشدنی بودیم
You and me will always be together for eternity تو و من همیشه و تا ابد با هم خواهیم بود

The words you said to me before you slipped away  حرفهایی که قبل از رفتن به من گفتی
Are still with me girl to this very day yeah در این روزها هنوز همراه من است
In everything I do to everything I say  در هرکاری که من انجام می دهم ، در هر چیزی که می گویم
You'll always be the sunshine in my life  تو همیشه در زندگی ام درخشش خورشید بودی
And yes I believe in love  
و بله،من به عشق اعتقاد دارم
CRAIG DAVID LYRICS on www.tarane-ye-gharbi.blogfa.com
Do you believe in love? آیا به عشق اعتقاد داری؟
And the promise that it brings و پیمانی که به همراه دارد؟
That you'll never grow apart که پیمان می بندید هرگز از هم جدا نخواهید شد
Well that's what she said to me آن پیمان، چیزی بود که او به من گفت
Why did you have to go? چرا مجبور بودی بروی؟
We were inseparable  ما که جدا ناشدنی بودیم
You and me will always be together for eternity
تو و من همیشه و تا ابد با هم خواهیم بود

دانلود این آهنگ

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۴/۱۰ساعت 17:43  توسط ترانه  | 

My Heart Will Go On-titanic

Celine Dion


My Heart Will Go On -Titanic

Every night in my dreams,
I see you, I feel you,
That is how I know you go on.

Far across the distance,
And spaces between us,
You have come to show you go on.

Near, far, wherever you are,
I believe that the heart does go on,
Once more you open the door,
And you’re here in my heart and,
My heart does go on and on.

Love can touch just one time,
And last for a life time,
And never let go till,
We’re gone.

Love was when I loved you,
One true time I hold to,
In my life will always go on.

You’re here there’s nothing I fear,
And I know that my heart will go on,
We’ll stay forever this way,
And your safe in my heart and my heart does go on and on

دانلود این آهنگ

شعر از سلین دیون

قلب من پایدار خواهد بود

هرشب در رویاهایم

تو را می بینم و حست می کنم

و اینگونه می فهمم که تو پایدار هستی

در فراسوی فاصله ها

و فضاهایی که بین ماست

تو آمده ای تا نشان دهی که پایدارهستی

نزدیک ، یا دور هرکجا که هستی

من باور دارم که قلبم پایدار است

یک بار دیگر در را بگشا

تو اینجایی ، در قلب من و

قلب من پایدار و همیشگست

عشق می تواند یکبار ما را لمس کند

و تا ابد دوام داشته باشد

و نگذار برود

تا زمانی که ما نمرده ایم

CELINE DION LYRICS on www.tarane-ye-gharbi.blogfa.com

عشق زمانی معنا پیدا کرد که من عاشقت شدم

در زمانی حقیقی که از آن نگهداری کردم

و عشق در زندگی من همیشه پایدار خواهد بود

تو اینجا هستی ، و چیزی وجود ندارد که من از آن بترسم

و من می دانم که قلبم پایدار خواهد بود

ما تا ابد در این مسیر خواهیم ماند

و تو در قلب من ایمن هستی و قلب من پایدار خواهد ماند

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۴/۰۹ساعت 16:0  توسط ترانه  | 

You're My Heart, You're My Sou

Modern Talking


You're My Heart, You're My Soul
You're My Heart, You're My Soul
Deep in my heart, there's a fire That's a burning heart
Deep in my heart, there's desire for a start
I'm dying in emotion
It's my world in fantasy
I'm living in my, living in my dreams

You're my heart, you're my soul
I keep it shining everywhere I go
You're my heart, you're my soul
I'll be holding you forever, stay with you together
[ Modern Talking Lyrics are found on www.songlyrics.com ]

You're my heart, you're my soul
Yeah, a feeling that our love will grow
You're my heart, you're my soul
That's the only thing I really know

Let's close the door and believe my burning heart
Feeling allright, come on, open up your heart
I'll keep the candles burning
Let your body melt in mine
I'm living in my, living in my dreams

دانلود این آهنگ

شعر از گروه مدرن تاکینگ

تو قلب منی ، تو روح منی

تو قلب منی ، تو روح منی

در اعماق قلبم آتشیست که قلبم را می سوزاند

در اعماق قلبم میلی برای شروع است

من دارم در احساس و هیجان می میرم

این جهان من است ، در توهم و خیال

من در رویاهایم زندگی می کنم

تو قلب منی ، تو روح منی

MODERN TALKING LYRICS ON www.tarane-ye-gharbi.blogfa.com

آن را در هرجایی که می روم درخشان نگاه می دارم

تو قلب منی ، تو روح منی

تو را تا ابد در آغوش خواهم گرفت و در کنار تو خواهم ماند

تو قلب منی ، تو روح منی

احساسی که می گوید عشق ما زیاد خواهد شد

تو قلب منی ، تو روح منی

این تنها چیزیست که من واقعا می دانم

بیا در را ببندیم و قلب سوزنده ام را باور کنیم

احساس خوبی دارم ، عجله کن ، قلبت را بگشای

من شمعها را سوزان نگاه خواهم داشت

بگذار بدنت در بدن من ذوب شود

من در رویاهایم زندگی می کنم

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۴/۰۸ساعت 17:54  توسط ترانه  | 

دوستای عزیزم سلام

امیدوارم از مطالب این وبلاگ خوشتون بیاد.شما می تونید نام ترانه و خواننده ی ترانه ی مورد نظرتون رو برام بنویسید تا در اسرع وقت توی ویلاگ بذارم.در ضمن از کساییکه توی کار ترجمه دستی دارند خواهش می کنم اشکالات ترجمه های من رو حتما گوشزد کنند تا اصلاح کنم.ممنون.

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۴/۰۷ساعت 16:35  توسط ترانه  | 

I'm your angel

Celine Dion

I'm Your Angel
No mountains too high, for you to climb
All you have to do is have some climbing faith, oh yeah
No rivers too wide, for you to make it across
All you have to do is believe it when you pray

And then you will see, the morning will come
And everyday will be bright as the sun
All of your fears cast them on me
I just want you to see...

I'll be your cloud up in the sky
I'll be your shoulder when you cry
I'll hear your voices when you call me
I am your angel
And when all hope is gone, i'm here
No matter how far you are, i'm near
It makes no difference who you are
I am your angel
I'm your angel

I saw the teardrops, and i heard you cry
All you need is time, seek me and you shall find
You have everything and you're still lonely
It doesn't have to be this way, let me show you a better day

And then you will see, the morning will come
And all of your days will be bright as the sun
So all of your fears, just cast them on me
How can i make you see...

I'll be your cloud up in the sky
I'll be your shoulder when you cry
I'll hear your voices when you call me

I am your angel
And when all hope is gone, i'm here
No matter how far you are, i'm near
It makes no difference who you are
I am your angel
I'm your angel

And when it's time to face the storm
I'll be right by your side
Grace will keep up safe and warm
And i know we will survive

And when it seems as if your end is drawing near
Don't you dare give up the fight
Just put your trust beyond the sky...

I'll be your cloud up in the sky
I'll be your shoulder when you cry
I'll hear your voices when you call me
I am your angel
And when all hope is gone, i'm here
No matter how far you are, i'm near
It makes no difference who you are
I am your angel
I'm your angel

I'll be your cloud up in the sky
I'll be your shoulder when you cry
I'll hear your voices when you call me
I am your angel
And when all hope is gone, i'm here
No matter how far you are, i'm near
It makes no difference who you are
I am your angel
I'm your angel

دانلود این آهنگ

 من فرشته ی تو هستم

هیچ کوهی برای تو آنقدر بلند نیست که نتوانی از آن صعود کنی

همه ی آن چیزی که باید انجام بدهی این است که  قدری ایمان برای صعود کردن داشته باشی

هیچ رودخانه ای برای تو آنقدر پهنا ندارد که نتوانی از آن عبور کنی

همه ی آن چیزی که باید انجام بدهی این است که به دعایی که می کنی اعتقاد داشته باشی

 و بعد تو می بینی که صبح خواهد آمد

و همه ی روزهایت به درخشندگی خورشید خواهد شد

تمام ترسهایت را به من بیفکن

من فقط از تو می خواهم که بدانی...

 من ابر تو در آسمان خواهم شد

وقتی گریه می کنی برایت شانه ای خواهم شد

صداهایت را خواهم شنید وقتی که صدایم کنی

من فرشته ی تو هستم

و وقتی همه ی امیدت از بین برود من اینجا هستم

مهم نیست تو چقدر دوری، من نزدیکت هستم

فرقی نمی کند که تو چه کسی هستی

من فرشته ی تو هستم

من فرشته ی تو هستم

celine dion lyrics on www.tarane-ye-gharbi.blogfa.com

من قطرات اشکت را دیدم و گریه ات را شنیدم

همه ی آن چیزی که نیاز داری زمان است ،دنبال من بگرد و مرا پیدا خواهی کرد

تو همه چیز داری و هنوز تنها هستی

همه چیز حتما نباید اینطور باشد،بگذار من روزهای بهتری را به تو نشان دهم

 و بعد تو می بینی که صبح خواهد آمد

و همه ی روزهایت به درخشندگی خورشید خواهد شد

تمام ترسهایت را به من بیفکن

چطور می توانم به تو بفهمانم که....

 من ابر تو در آسمان خواهم شد

وقتی گریه می کنی برایت شانه ای خواهم شد

صدایت را خواهم شنید وقتی که صدایم کنی

من فرشته ی تو هستم

و وقتی همه ی امیدت از بین برود من اینجا هستم

مهم نیست تو چقدر دوری، من نزدیکت هستم

فرقی نمی کند که تو چه کسی هستی

من فرشته ی تو هستم

من فرشته ی تو هستم

 celine dion lyrics on www.tarane-ye-gharbi.blogfa.com

و وقتی که زمان آن می رسد که با طوفان مواجه شوی

من درست کنارت خواهم بود

لطف خداوند امنیت و گرما را به همراه خواهد داشت

و من می دانم که ما نجات خواهیم یافت

و وقتی به نظر می رسد که پایان تو نزدیک است

از مبارزه کردن منصرف نشو

فقط به آنسوی آسمان توکل کن

 من ابر تو در آسمان خواهم شد

وقتی گریه می کنی برایت شانه ای خواهم شد

صداهایت را خواهم شنید وقتی که صدایم کنی

من فرشته ی تو هستم

و وقتی همه ی امیدت از بین برود من اینجا هستم

مهم نیست تو چقدر دوری، من نزدیکت هستم

فرقی نمی کند که تو چه کسی هستی

من فرشته ی تو هستم

من فرشته ی تو هستم

 

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۴/۰۴ساعت 17:27  توسط ترانه  | 

Flying Without Wings

 

westlife group

Flying Without Wings
Everybody's looking for that something
One thing that makes it all complete
You find it in the strangest places
Places you never knew it could be
Some find it in the face of their children
Some find it in their lovers eyes
Who can't deny the joy it brings
When you've found that special thing
You're flying without wings

Some find it sharing every morning
Some in their solitary lives
You find it in the works of others
A simple line can make u laugh or cry
You find it in the deepest friendship
THe kind you cherish all your life
And when you know how much that means
When you've found that special thing
You're flying without wings
westlift lyrics on www.tarane-ye-gharbi.blogfa.com
So impossible as they may seem
You've got to fight for every dream
'Cos who's to know
Which one you let go
Would make you complete

Well for me, its Waking up beside you
to Watch the sunrise on your face
To know that i can say i love you
At any given time or place
It's the little things that only i know
Those are the things that make you mine

And it's like flying without wings
Cos you're my special thing
I'm flying wihtout wings

And you're the place my life begins
ANd you'll be where it ends
I'm flying without wings
And that's the joy you bring
I'm flying without wings

دانلود این آهنگ 

شعر از گروه وست لایف 

پرواز کردن بدون بال

هرکسی در جستجوی چیزی است

چیزی که او را کامل کند

تو آن را در عجیب ترین جاها پیدا می کنی

جاهایی که هرگز نمی دانستی وجود دارند

بعضی ها آن را در چهره ی کودکانشان پیدا می کنند

بعضی ها آن را در چشمان عاشقانشان پیدا می کنند

چه کسی می توانی لذتی را که به همراه دارد انکار کند؟

وقتی تو آن چیز خاص را پیدا می کنی

بدون بال پرواز می کنی

بعضی ها آن را در تقسیم هر صبح پیدا می کنند

بعضی ها آن را در تنهایی و عزلتشان پیدا می کنند

تو آن را در آثار دیگران پیدا می کنی

تنها یک خط ساده می تواند تو را بخنداند یا بگریاند

تو آن را در عمیق ترین دوستیها پیدا می کنی

رفاقتی که تمام زندگی ات را تسلا می دهد

وقتی که می فهمی این چقدر پرمعناست

وقتی آن چیز خاص را پیدا می کنی

بدون بال پرواز می کنی

westlift lyrics on www.tarane-ye-gharbi.blogfa.com

همانطور که می تواند به نظر بیاید بسیار غیرممکن است

تو مجبوری برای هر رویایی بجنگی

زیرا کسی که باید بشناسی...

کسی که گذاشتی برود

تو را کامل خواهد کرد

از نظر من آن چیز،بیدار شدن در کنار توست

تا طلوع خورشید را در چهره ات ببینم

تا بفهمم که می توانم بگویم دوستت دارم

در هر وقت و هر جایی

این تنها چیزی است که می دانم

آنها چیزهایی که هستند که تو را ازآنٍ من می کنند

و این مانند پریدن بدون بال است

زیرا تو همان چیز مخصوص من هستی

من بدون بال پرواز می کنم

و تو مکانی هستی که زندگی من آغاز می شود

و مکانی خواهی بود که زندگی ام پایان می پذیرد

من بدون بال پرواز می کنم

و این آن لذتی است که تو به همراه داری

من بدون بال پرواز می کنم

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۴/۰۳ساعت 15:32  توسط ترانه  |